بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
رتبه اول صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک 1397/08/23
پرداخت دوازدهمین سود صندوق 1397/08/19
نمایشگاه بورس بانک و بیمه 1397/01/27
تعدیل قیمت اوراق مشارکت در صندوق 1396/08/10
مجمع صندوق جهت تغییر دوره پرداخت نقدی 1396/08/10
تعدیل قیمت در صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد 1396/07/11
زمان پذیره نویسی صندوق جدید بازار اعلام شد/ پیش بینی بازدهی بیش از ١٨ درصد 1396/06/11