نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/20
کل خالص ارزش دارائی ها 2,918,350,920,986 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,035 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,016,352 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,825 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,912,422

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/06/28

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، روح اله حسين زاده راوندي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

enamad