بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 3,008,321,184,018 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,318 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,021,071 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,182 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,995,386

صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/06/28

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، سيدامير اعتمادي، پرندوش كرمانشاهاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

نمودار‌ها