بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/26
کل خالص ارزش دارائی ها 2,487,726,068,926 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,887 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,000,597 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,544 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,475,628

صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/06/28

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، فرنوش شيخ الاسلامي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

نمودار‌ها