بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 2,382,430,493,985 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,013 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 933,072 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,680 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,372,909

صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/06/28

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، فرنوش شيخ الاسلامي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

نمودار‌ها