بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/01
کل خالص ارزش دارائی ها 3,019,243,490,392 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,003 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,031,489 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,778 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,992,301

صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/06/28

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، سيدامير اعتمادي، پرندوش كرمانشاهاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

نمودار‌ها